Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מעלון אנכי ללא פיר DS / OD

מה הכוונה במעלון ללא פיר אנכי?

מעלון אנכי ללא פיר הינו תא הנע בין שתי תחנות קצה כאשר הפרש הגבהים המקסימלי בין התחנות הינו עד 4 מטרים ולא נידרשת התקנת פיר סביב למעלון

 

היתרונות של מעלון אנכי ללא פיר:

1. דורש פחות שטח

2. לרוב הוא זול יותר ממעלון בפיר

ישנם שני דגמים עיקריים

1. OD – מעלון אנכי עם תורן הרמה

2. DS – מעלון אנכי המבוסס על מערכת "מספריים" להרמה

תכונות עיקריות:

עומס – 300 ק"ג

מערכת הרמה הידראולית

הזנה 220/380 וולט