Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מעלית לנכים

סדן מעלונים ומעליות ביתיות

מעלית לנכים מיועדת לשימוש בבתים בעלי יותר מקומה אחת או בעלי מפלסים – מעברים גבוהים.

מעליות לנכים בנויים כמעלית ביתית עם מערכת שליטה בתוך המעלית וניתנות לעיצוב מרהיב.
את המעלית בונים תוך שמירה על מראה נקי ובטיחותי כדי לתת את התמורה המלאה למיקום של המעלית.
חשוב לקחת בחשבון את גודל הבית ואת הצורך בחשמל.

יתרון המעלית ברור בגלל הבטיחות והמגוון של אופציות ההפעלה. שימוש בדלתות אוטומטיות יתן את התמורה מלאה לבעלי צרכים מיוחדים לתפקד בכל מפלס אליו מגיעה המעלית.

כיון שמעליות הן אנכיות יש צורך בהתקנת פיר מתאים אבל אין חובה בפיר גבוה, ואם זאת אין צורך בחדר מכונות או בור עומק.

יכולה להיראות למי שמסתכל מהצד כמעלית רגיל זהו למעשה מעלון אנכי שנותן תחושה של מעלית.

    צרו קשר

    מלאו את פרטיכם או חייגו 03-6500987

    פרוייקטים מובחרים

    אנו רואים את הקשר עם הלקוח כקשר ארוך טווח