Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מעלית לנכים ובעלי מוגבלויות

עבור מי מיועדת מעלית לנכים ובעלי מוגבלות בתנועה?

מעלית לנכים מיועדת לשימוש בבתים בעלי יותר מקומה אחת או בעלי מפלסים – מעברים גבוהים.

מעליות לנכים בנויות כמעלית ביתית עם מערכת שליטה בתוך המעלית וניתנות לעיצוב מרהיב.
את המעלית בונים תוך שמירה על מראה נקי ובטיחותי כדי לתת את התמורה המלאה למיקום של המעלית.
חשוב לקחת בחשבון את גודל הבית ואת הצורך בחשמל.

יתרון המעלית ברור בגלל הבטיחות והמגוון של אופציות ההפעלה. שימוש בדלתות אוטומטיות יתן את התמורה מלאה לבעלי צרכים מיוחדים לתפקד בכל מפלס אליו מגיעה המעלית.

כיון שמעליות הן אנכיות יש צורך בהתקנת פיר מתאים אבל אין חובה בפיר גבוה, ואם זאת אין צורך בחדר מכונות או בור עומק.

יכולה להיראות למי שמסתכל מהצד כמעלית רגילה, אך זהו למעשה מעלון אנכי שנותן תחושה של מעלית.

1 בינואר 2019