Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הכשרת מעלית לשבת

מעליות הן מתקן שאי אפשר לוותר עליו, בייחוד כאשר יש אנשים מבוגרים או מוגבלים בתנועה, או משפחות עם ילדים. בעבר לא נהגו להוסיף מעלית לבניין של פחות מחמש קומות ואילו היום זה נדרש יותר גם לנוחות הדיירים וגם כדי להשביח את הנכס לעתיד.

מעלית שבת, אם כך, נחוצה לא פחות במבנים שבהם משתמשים אנשים דתיים כמו במלונות או בנייני מגורים בשכונות שבהן רוב של שומרי מצוות. לפי חוק וכדי למנוע מריבות שכנים על התקנת מעלית שבת במבנים ישנים שבהם לא היו מעליות, נקבעו כמה כללים להתקנת מעליות שבת. עיקרם הוא הוספת מעלית כזאת רק בבניין ציבורי או פרטי שיש בו מעלית אחת לפחות. במקרים שבהם יש רק אחת, מותר להתקין מנגנון שבת למעלית אחת בהסכמה מלאה, ובמימון הדיירים שמעוניינים בכך לפי חלקם היחסי.

זמני הפעלת מעלית שבת כשרה

לפי חוק, ישנה הגבלה לשעות הפעלת המעלית בבניין שיש בו רק מעלית אחת. קביעת שעות ההפעלה קשורה לא רק ללשון החוק אלא גם להכשר שלה. המנגנון שמפעיל את מעלית השבת חייב לעמוד בדרישה של הזמנים, כלומר משקיעה לשקיעה, וכן זמן פתיחת הדלתות וסגירתן המאפשר לאנשים להיכנס ולצאת בבטחה. שעות הפעלה מסוימות הן גם השעות שקובע החוק לדיירי בניין שרק חלק מהן דורש הפעלה של מעלית שבת והוא קובע שלוש שעות מרגע כניסת השבת והחג, בבוקר שלמחרת למשך חמש שעות ובשעתיים האחרונות שלפני צאת השבת. חוק זה נועד כדי להשיג איזון בין הדיירים ולענות על דרישותיהם, כמו גם על כשרות המעלית.
אפשר, כמובן, להחליט שמעלית שבת תפעל במשך כל השבת וזה מה שקורה בבתי חולים ובתי מלון לדוגמה. הכל תלוי ברצון הטוב של הדיירים ובמידת היענותם.

מנגנון כשר למעלית שבת

בעקרון, מעלית שבת היא מעלית שמופעלת אוטומטית במשך כל השבת או החג ללא הפסקה. היא עולה ויורדת ללא צורך ללחוץ על כפתוריה באמצעות מנגנון פיקוד שמותקן בה וזוכה להכשר של המכונים ההלכתיים שמפקחים על כך.
המעלית עוצרת בכל קומה שאליה היא מגיעה בדרכה למעלה ולמטה, דלתותיה נפתחות למשך זמן מספיק שבו יוכלו האנשים להיכנס ולצאת בבטחה, והיא אינה מאפשרת לאנשים ללחוץ על הכפתורים שלה ולשנות את הפקודות שקיבלה מראש. מלבד כפתורי החירום ההכרחיים, שום כפתור אינו ניתן להפעלה בזמן שנקבע. כשמפקחים על התקנת מנגנון פיקוד כזה מוודאים שאכן הוא עובד בצורה הנכונה ללא פרצות של זמן ופיקוד, ורק כך היא מקבלת את ההכשר המתאים שלה. כאשר מתקינים מעלית שבת נפרדת הרבה יותר קל לבנות אותה כך שמראש יש בה מנגנון פיקוד שמשבית את הכפתורים הלא נחוצים בשבתות. כשאין ברירה אלא להוסיף למעלית קיימת, מוודאים שהחברה שמתקינה היא מוסמכת לעשות זאת בפיקוח הלכתי מחמיר שבודק אם המנגנון פועל כהלכה.

26 בנובמבר 2018